Suurenna tekstin kokoa Pienennä tekstin kokoa Tulostettava versio

KOKOUSKUTSU - HSK:n ylimääräinen kokous 18.3.2019

28.2.2019

KOKOUSKUTSU

Helsingfors Skridskoklubb rf - Helsingin Luistinklubi ry:n ylimääräinen kokous pidetään maanantaina 18.3.2019 klo 18.00 alkaen.
Paikka: BowlCircus Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa

Kokouksen aihe: Sääntömuutos

"Seuran kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Seuran kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä kokoukselle kirjallinen valtakirja. Kokouksessa läsnä olevalla ei kuitenkaan voi olla edustettuna valtakirjalla enempää kuin kaksi ääntä. Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa. Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä." 

Sääntömuutosehdotuksen 18.3.2019 keskeinen sisältö:

Muutokset STLL:n mallisääntöjen pohjalta
- seuran jäsenyys STLL:ssä ja siitä aiheutuvat velvoitteet seuralle ja sen jäsenille
- kurinpitomääräykset - seuraamukset doping-, huijaus-, lahjonta-, vedonlyönti- ym. tilanteissa
- kurinpitomääräykset - maksujen laiminlyönnin seuraamukset
- kurinpitomääräykset - täsmennyksiä jäsenen eroamis- ja erottamismenettelyyyn

Muutokset varainhankinnan tehostamiseksi
- mahdollisuus perustaa kannatusyhdistyksiä tai -säätiöitä
- menettely säätiön perustamiseksi ja, jos säätiö on perustettu, tilikauden ylijäämän tai sen osan luovuttamiseksi säätiölle

Muut muutokset
- muutoksia kilpailulisenssin lunastaneen jäsenen oikeuteen osallistua kilpailuihin muualla kuin omassa seurassa
- muutoksia kokouskutsumenettelyyn ja siihen, miten toimikuntia perustetaan
- terminologisia muutoksia

Tervetuloa!

Helsingfors Skridskoklubb rf - Helsingin Luistinklubi ry
Hallitus

Kokouskutsua päivitetty sääntömuutosehdotuksen sisällön yhteenvedolla 7.3.2019